DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH

Kino Radość - Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia "Radość" w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa Kina Radość - Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia "Radość" w Dębicy jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, jest dostępna wg standardów WCAG 2.1:
– strona umożliwia zmianę kontrastu/barwy
– strona umożliwia zmianę wielkości czcionki,
– strona zawiera treści pisane w języku łatwym do odczytania,
– obsługa interfejsu jest intuicyjna i łatwa do odczytania.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Do budynku Kina Radość w Dębicy prowadzi jedno wejście od ul. Ignacego Lisa bez schodów. Wejście znajduje się na poziomie 0, na którym znajduje się kasa biletowa oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów przed wejściem. Z holu dolnego na górny oraz salę kinową prowadzą szerokie schody.
W budynku jest zamontowana winda z poziomu 0 na salę widowiskową.
Przez środek sali widowiskowo-kinowej dostępne jest przejście o szerokości 1,5 m.
Cała cala wyposażona jest w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby korzystające z aparatów słuchowych.
Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.